E-sundhedsobservatoriet

Levvel Health @ E-sundhedsobservatoriet

Kom forbi vores stand på E-sundhedsobservatoriet og hør mere om hvordan teknologien kan nedbryde afstanden mellem hjem og hospital for patienterne – og i sidste ende give bedre sundhedsforløb, større frihed og øget livskvalitet.

Hjemmemonitorering med Levvel.connect 

 • Sikrer lige adgang til sundhedsydelser
 • Nedbringer sengedage og genindlæggelser
 • Giver sikker behandling i høj kvalitet
 • Forbedrer livskvaliteten for kronikere
Bringer sundhedsvæsenet tættere på borgere

Levvel.connect

Levvel.connect er

 • en udvidelse af en hospitalsafdeling (hjemmemonitorering)
 • et mellemlag for subakutte patienter (fjernmonitorering)

Kronisk pleje

 • Hjemmemonitorering af patienter betragtes som en forlængelse af en hospitalsafdeling.
 • Det kan erstatte besøg i klinikken og give indsigt i symptomer imellem konsultationer
 • Dataindsamling: Patienten indsender PRO -data og/eller medicinsk måledata.

Subakut sundhedspleje

 • Fjernmonitorering af patienter i et tværsektorielt samarbejde, dvs. subakut sundhedspleje.
 • Patienter indlægges i subakutte senge tæt på deres hjem. Deres behandling overvåges eksternt af en eLæge.
 • Dataindsamling: En sundhedsassistent indsender PRO-data og/eller måledata på vegne af patienten.
Supporterede enheder og

Løsnings-partnere

Levvel Health leverer en sygdoms-, enheds- og platform-agnostisk hjemmemonitoreringsløsning til patienter. Via den åbne API er der mulighed for integration med IoT og Bluetooth understøttede medicinsk udstyr. Vi har flere partnere, som er klar til implementering til en lang række forskellige use cases.

 • Hvis det kan måles, kan det rapporteres med Levvel.connect, og løsningen er ikke begrænset til noget terapeutisk område
 • Ethvert bluetooth eller IoT medicinsk udstyr kan sende data til Levvel.connect; vi har ikke egne enheder
 • Levvel.connect kan installeres på enhver platform, f.eks. Microsoft Azure, AWS, IBM Cloud eller on-prem
Mød holdet

Company

Med vores hjemmemonitoreringsløsning har vi til formål at give sundhedsudbydere mulighed for effektivt at støtte patienter i deres hjem.

Vores Software as a Service -løsning Levvel.connect giver sundhedspersonale mulighed for eksternt at monitorere, triagere og støtte patienter. Derudover anvender vores løsning AI -analyse til at levere beslutningsstøtte.

Vi bakkes op af Horizon2020 EU -programmet, der fremskynder udviklingen af vores teknologi.

Levvel Health er en dansk virksomhed med medarbejdere og partnere rundt om i verden. Navnet “Levvel” stammer fra det danske “lev vel”.

Address

Levvel Health ApS
Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, Denmark
+45 7071 3383
contact@levvel.health

VAT NO.: 41230134

Follow us

Free Icon | Linkedin logo      Facebook Logo Icon of Glyph style - Available in SVG, PNG, EPS, AI & Icon fonts      Twitter icon

Co-funded

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme | TiamatCo-funded by the Horizon 2020 of the European Union